• واگذاری انشعاب آب و فاضلاب:
 • خدمات پس از فروش:
 • ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر کاربری انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر واحد مسکونی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییر قطر انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفکیک کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ تغییر مکان وسایل اندازه گیری
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ آزمایش کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعویض کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوری یا ادغام انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ صورتحساب میاندوره
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ بررسی صورتحساب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام کارکرد کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶ مشاهده و دریافت سوابق :
 • مشاهده آخرین بدهی
 • مشاهده آخرین صورتحساب
 • مشاهده سوابق(المثنی و ...)

درخواستـهای مشتــرکین

درخواست های ثبت شده

مدیریت اخبار، سوال ها و ...

مدیریت کاربران

مدیریت دفاتر پیشـخوان

مدیریت ناظران و پیمانکاران

مدیریت کاربران

لیست مشترکین:

لیست مشترکینی که:

شهروند گرامی

ورود شما را به سامانه خدمــات الکترونیـک امور مشتـرکیـن آبـفای البرز خوشامد می گوییم. لطفا جهت دریافت خدمات یکی از کادرهای ذیل را انتخاب نمایید:

احتراما جهت برخورداری از سامانه فروش انشعاب آب و فاضلاب جدید برروی درخواست انشعاب جدید کلیک نمایید.

درصورتیکه مشترک شرکت آبفای البرز و متقاضی خدمات پس از فروش میباشید، جهت برخورداری از تمامی امکانات سامانه برروی خدمات پس از فروش کلیک نمایید.

جهت اطلاع از روند پیگیری درخواست های قبلی لطفا کد رهگیری مربوطه را در کادر ذیل وارد نمایید:
.......... مشترک گرامی ..........

درصورتیکه از سامانه خدمات الکترونیک
امـور مشترکین شرکت آب و فـاضـلاب
استان البرز جهت ثبت درخواست خود
استفـاده نموده اید ضمن تشکراز شما
خواهشمند است میـزان رضایت خود از
این سامانه را باانتخــاب یکی ازگزینــه های ذیل اعلام فرمایید
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان البرز میباشد
طراحی سایت توسط شرکت رایانه کنترل شیراز
Copyright © RAYCO. All rights reserved.