• واگذاری انشعاب آب و فاضلاب:
 • خدمات پس از فروش:
 • ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر کاربری انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱ پاسخ به استعلام
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲ تغییر مشخصات
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳ تغییر واحد مسکونی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴ تغییر ظرفیت قراردادی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵ تغییر قطر انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶ تفکیک کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ تغییر مکان وسایل اندازه گیری
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ آزمایش کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعویض کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوری یا ادغام انشعاب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ صورتحساب میاندوره
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ بررسی صورتحساب
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام کارکرد کنتور
 • ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶ مشاهده و دریافت سوابق :
 • مشاهده آخرین بدهی
 • مشاهده آخرین صورتحساب
 • مشاهده سوابق(المثنی و ...)

درخواستـهای مشتــرکین

درخواست های ثبت شده

مدیریت اخبار، سوال ها و ...

مدیریت کاربران

مدیریت دفاتر پیشـخوان

مدیریت ناظران و پیمانکاران

مدیریت کاربران

لیست مشترکین:

لیست مشترکینی که:

مشاهده آخرین بدهی

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان البرز میباشد
طراحی سایت توسط شرکت رایانه کنترل شیراز
Copyright © RAYCO. All rights reserved.